Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice
+48 33 817 59 36, +48 33 817 59 37
certech@certech.pl

Tworzywa węglowo-grafitowe – materiały

Natryskiwanie cieplne, ceramika techniczna, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

Wyjściowe materiały węglowe mają porowatą strukturę – pory zajmują od 10–30 % objętości. Wypełnia się je impregnatami, którymi mogą być:
– żywice syntetyczne
– metale- np. antymon

Impregnaty, oprócz funkcji uszczelniania struktury, powodują polepszenie własności wytrzymałościowych, odporności na ścieranie. Jednocześnie impregnaty determinują temperaturę zastosowania, dlatego do pracy w wysokich temperaturach stosuje się tworzywa nieimpregnowane, o większej zawartości grafitu.

Ze względu na własności fizyczne wśród tworzyw węglowo-grafitowych rozróżnia się:
– twarde materiały węglowo-grafitowe
– elektrografity 

WŁASNOŚCI FIZYCZNE TWORZYW WĘGLOWO-GRAFITOWYCH STOSOWANYCH W FIRMIE „CERTECH”

WłaściwościTworzywa węglowo-grafitowe
Impregn.żywicąImpregn. antymonemBez impregnacji
Gęstość [g/cm3]1.822.251.68
Twardość110 HRB115 HRB95 HRB
Wytrzymałość na zginanie [Mpa]759535
Wytrzymałość na
ściskanie [Mpa]
200260100
Moduł Younga E
[GPa]
27309
Współcz. liniowej rozszerzaln. cieplnej α 
[10-6/K]
5.04.03.7
Współcz. przewodzenia
ciepła λ [W/mK]
142025
Odporność na szoki termiczne [°C]200250250
Odporność temperaturowa w atm. utleniającej [°C]200400500
Odporność temperaturowa w atm. redukującej [°C]2005502500