Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice
+48 33 817 59 36, +48 33 817 59 37
certech@certech.pl

Dotacje

Natryskiwanie cieplne, ceramika techniczna, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF


„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
Nazwa projektu: „Uzyskanie przewagi konkurencyjnej CERTECH Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie
innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych w zakresie natryskiwania cieplnego”.
Beneficjent: CERTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 1.845.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 750.000,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie i rozliczenie projektu prowadziła firma:

IR CONSULTING S.C. Izabela Żelichowska, Renata Spadło
www.irconsulting.pl biuro@irconsulting.pl tel. 33 816 86 67