Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice
+48 33 817 59 36, +48 33 817 59 37
certech@certech.pl

Ceramika techniczna – materiały

Natryskiwanie cieplne, ceramika techniczna, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

WŁASNOŚCI FIZYCZNE TWARDYCH MATERIAŁÓW
KONSTRUKCYJNYCH STOSOWANYCH W FIRMIE „CERTECH”

Właściwości

Węglik krzemu spiekany SSiC

spiekany SSiC
Węglik krzemu reakcyjnie wiązany

Tlenek aluminium

Węglik wolframu WC
Gęstość [g/cm] 3.06 -3.15 3.01– 3.10 3.9 13.4
Twardość 2500 HV 2500 HV 2000 HV 1450 HV
Wytrzymałość na zginanie [MPa]
400 340 120 – 400 1700
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 3500 3500 3200 5500
Moduł Younga E [GPa] 420 380 350 – 380 520
Współcz. liniowej rozszerzaln. cieplnej α [10-6/K] 4.1 4.4 7.4 – 7.6 6.0 – 6.3
Współcz. przewodzenia ciepła λ [W/mK] 100 120 40 250
Odporność na szoki termiczne [°C] 250 150 250