Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice
+48 33 817 59 36, +48 33 817 59 37
certech@certech.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla osób ubiegających się o pracę

Natryskiwanie cieplne, ceramika techniczna, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Certech sp. z o.o., ul. Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice, tel. 33/817-59-36, e-mail: certech@certech.pl,  KRS 0000044528, REGON 070898564, NIP 9372125122;
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel.:  33/827 80 00; e-mail: iod@certech.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
  3. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy w celu obecnej rekrutacji (art.6 ust.1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  4. Certech sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom z którymi podpisano umowę powierzenia np.  Aviomechanika sp. z o.o., Anga Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o.o., Anga-Serwis sp. z o.o., dostawca usług IT, firmą niszcząca dokumenty, zamieszczającą ogłoszenia rekrutacyjne, ochroniarską, sprzątającą.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie aplikowałeś lub/i do czasu cofnięcia zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody.
  7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz wycofać  zgodę na  przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres wskazany w pkt I.  lub elektronicznej na adres mailowy: iod@certech.pl.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.
  9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.