Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice
+48 33 817 59 36, +48 33 817 59 37
certech@certech.pl

Klauzula informacyjna ws. monitoringu

Natryskiwanie cieplne, ceramika techniczna, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
  CERTECH sp. z o.o. ul. Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice, tel.: 33/817-59-36, e-mail: certech@certech.pl,  KRS 0000044528, REGON 070898564, NIP 9372125122
 1. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod nr tel.: 33/827 80 00, pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt. I  lub poprzez e-mail: iod@certech.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Weryfikacji wejść i wyjść do hal produkcyjnych – poruszanie się osób nieuprawnionych,
  2. Kontroli przestrzegania zasad BHP na terenie hal produkcyjnych,
  3. Ochrony wizyjnej terenu zakładów – odpowiednia możliwość reagowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników firmy.
  4. Ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  5. Wykrycia niepożądanych zdarzeń dla podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych i interwencyjnych.
  6. Zapewnienia bezpieczeństwa na terenie hal produkcyjnych.
  7. Weryfikacji prac firm zewnętrznych na terenie zakładów – odśnieżanie, sprzątanie, pielęgnacja zieleni, prace elektryczne itp.

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na działaniach także opisanych w pkt. 3 lit. a-i powyżej.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, z którymi  podpisaliśmy umowy powierzenia np. dostawca usług IT, firma wykonująca przeglądy i konserwacje systemu telewizji dozorowej,  ochroniarska.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane do 30 dni od daty rejestracji.
 4. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przebywania na terenie firm.
 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.