Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice
+48 33 817 59 36, +48 33 817 59 37
certech@certech.pl

Inspektor Danych Osobowych

Natryskiwanie cieplne, ceramika techniczna, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że wyznaczono Inspektora Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych
Diana Pilszak
tel. wewnętrzny: 33 827-80-00, wewn. 268
adres e-mail: iod@certech.pl