Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice
+48 33 817 59 36, +48 33 817 59 37
certech@certech.pl

Oferta

Natryskiwanie cieplne, ceramika techniczna, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

CERAMIKA TECHNICZNA
Zajmujemy się także obróbką i wytwarzaniem precyzyjnych części maszyn w tym m.in. elementów ślizgowych, łożysk, dysz, tłoków z ceramiki technicznej (węglik krzemu, tlenek aluminium (glinu)) należącej do grupy nowoczesnych, wysoko zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych – o wysokiej odporności na ścieranie, odpornych na korozję oraz o bardzo dobrych własnościach ślizgowych.

WĘGLIK KRZEMU SiC

Węglik krzemu jest jednym z najtwardszych znanych materiałów konstrukcyjnych. Materiał ten stosuje się ze względu na jego charakterystyczne własności:
– bardzo wysoka twardość (ok. 2500 HV)
– doskonała odporność na ścieranie
– bardzo dobra odporność chemiczna, również w wysokich temperaturach
– rozkład termiczny dopiero powyżej 2000 °C
– dobra wytrzymałość mechaniczna w wysokich temperaturach
– wysoka przewodność cieplna
– odporność na szoki termiczne (Δ~250°C)
– niska rozszerzalność cieplna (4.3 – 5.8 x 10-6 K)
– mała gęstość (ok.3.1g/cm3)

Ze względu na metodę produkcji wyróżnia się m.in.:
– spiekany węglik krzemu SSiC
– reakcyjnie wiązany węglik krzemu SiSiC

Charakterystyczną cechą węglika krzemu poza w/w jest również to, iż jego wytrzymałość mechaniczna nie zmienia się wraz ze wzrostem temperatury nawet do 1800°C.
Przy konstruowaniu części maszyn z ceramiki technicznej należy też zwracać uwagę na fakt, że najlepiej przenoszą one obciążenia ściskające, natomiast słabo znoszą rozciąganie i zginanie.

TLENEK ALUMINIUM (GLINU)
Do momentu pojawienia się węglika krzemu był najczęściej stosowanym materiałem konstrukcyjnym. Cechuje go:
– wysoka odporność na ścieranie
– wysoka odporność na korozję
– stabilność temperaturowa