Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice
+48 33 817 59 36, +48 33 817 59 37
certech@certech.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla klientów/kontrahentów

Natryskiwanie cieplne, ceramika techniczna, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Certech sp. z o.o., ul. Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice, tel.: 817-59-36, e-mail: certech@certech.pl; KRS 0000044528, REGON 070898564, NIP 9372125122;
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr tel.:  33/827 80 00; e-mail: iod@certech.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  2. wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. marketingu produktów lub usług własnych (art.6 ust.1 lit. f RODO).
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (obsługa reklamacji) oraz wypełnienia naszego obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych, jak również do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku marketingu bezpośredniego Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmiotom z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia np. Aviomechanika sp. z o.o., Anga Uszczelnienia Mechaniczne sp. z o.o., Anga- Serwis sp. z o.o., dostawcy usług IT, firma ochroniarska, niszcząca dokumenty, sprzątająca.
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.