Więźniów Oświęcimia 38, 43-330 Wilamowice
+48 33 817 59 36, +48 33 817 59 37
certech@certech.pl

Carbon Plastics

Natryskiwanie cieplne, ceramika techniczna, natryskiwanie naddźwiękowe HVOF

Another noteworthy item in our offer is carbon-graphite composites.
Beside technical ceramics including silicon carbide and aluminium oxide, they are in the group of modern advanced structural materials used for making machine parts.

Carbon-graphite plastics are used for building parts of machines owing to their characteristic features:
– excellent sliding properties – a low friction factor in mating with other materials – from 0.05 to 0.3
– very good chemical resistance
– high thermal resistance
– excellent resistance to thermal shocks
– low coefficient of thermal expansion
– good thermal conductivity
– small weight
– possibility of dry-mating – without lubrication

Parts made of carbon-graphite plastics mate well with other materials, such as:
– hardened steel
– cast iron, alloy cast steel
– aluminium alloys
– technical ceramics – silicon carbide, aluminium oxide
– tungsten carbide

Output carbon materials have porous structure – pores cover 10%–30% of volume. They are filled with impregnants, such as e.g.:
– synthetic resins
– metals- e.g., antimony

W naszej ofercie na uwagę załugują także kompozyty węglowo – grafitowe.
Poza ceramiką techniczną obejmującą węglik krzemu i tlenek aluminium należą one do nowoczesnych, wysoko zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych, z których wytwarzamy części maszyn.

Tworzywa węglowo – grafitowe stosowane są w budowie części maszyn ze względu na swoje charakterystyczne cechy:
– doskonałe własności ślizgowe-niski współczynnik tarcia przy współpracy z innymi materiałami- od 0.05 do 0.3
– bardzo dobra odporność chemiczna
– wysoka odporność termiczna
– doskonała odporność na szoki termiczne
– niski współczynnik rozszerzalności cieplnej
– dobra przewodność cieplna
– niewielka masa
– możliwość współpracy „na sucho”- bez smarowania


Części wykonane z tworzyw węglowo-grafitowych dobrze współpracują z innymi materiałami takimi jak:
– stal hartowana
– żeliwo, staliwo stopowe
– stopy aluminium
– ceramika techniczna – węglik krzemu, tlenek glinu
– węglik wolframu

Wyjściowe materiały węglowe mają porowatą strukturę – pory zajmują od 10–30 % objętości. Wypełnia się je impregnatami, którymi mogą być:
– żywice syntetyczne
– metale- np. antymon

Beside a structure sealing function, impregnants improve strength properties, abrasion resistance. Simultaneously, impregnants determine application temperature, therefore, non-impregnated plastics of increased graphite content are used for work in high temperatures.

Due to physical properties of carbon-graphite plastics, one can distinguish:
– hard carbon-graphite materials
– electrographites

Application of these materials enables:
– increase of machine life
– extension of repair cycles
– reduction of energy losses
– reduction of environmental pollution risk

We use semi-finished products and raw materials from known manufacturers with global reputation. Machine parts made of carbon-graphite plastics are manufactured in both traditional machine tools and using CNC technology.